Památník Terezín
press@pamatnik-terezin.cz
Výstavy

Těžké dny střídaly chvíle naděje

Výstava představuje vybrané předměty, výtvarná díla i písemnosti vzniklé při tajných kulturních, společenských a volnočasových aktivitách vězňů policejní věznice v Malé pevnosti Terezín mezi léty 1940–1945. Odraz doby strávené v nacistických represivních zařízeních ve své vzpomínce výstižně popsal Bohumil Janda, jeden z bývalých vězňů: „Jednotvárná šeď nudy a samoty dlouhých dnů v těsných tmavých kobkách byla střídána okamžiky tak silnými a vzrušujícími, že není možno po celý život na ně zapomenout.“ Právě tyto radostnější momenty se staly podnětem k výstavě, jejímž záměrem je prezentovat některé méně známé sbírkové předměty Památníku Terezín a poukázat na osoby spojené s jejich vznikem....

Celá výstava
Památník Terezín

Autoři

Ema Blažková
31. 8. 1924, Praha
31. 8. 2003, Praha

Ema Blažková se narodila 31. srpna 1924 v Praze do úřednické rodiny. Za války studovala na gymnáziu v Roudnici nad Labem. Necelý měsíc po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1904–1942) byla však 20. června 1942 kladenským gestapem společně s dalšími 83 studenty zatčena...Číst více

Bohumil Janda
1. 10. 1914, Plzeň
Není známo

Bohumil Janda se narodil 1. října 1914 v Plzni. Vystudoval reálku a učitelský ústav zakončený maturitní zkouškou. Před nacistickou okupací působil jako důstojník československé armády z povolání. Poté byl pracovně nasazen u Českomoravských drah v Plzni...Číst více

Stanislav Kafka
7. 8. 1891, Bohuslavice
4. 4. 1942, Osvětim-Březinka

Stanislav Kafka se otci Karlu Kafkovi a matce Marii narodil 7. srpna 1891 v Bohuslavicích u Nového Města nad Metují. Vyrůstal u svého dědečka řezbáře. Absolvoval obchodní akademii v Praze. Nejprve byl zaměstnán v ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk), ale poté přešel k firmě Výroba optických přístrojů Josef a Jan Frič na pražských Vinohradech...Číst více

Josef Klouček
4. 4. 1909, Rakovník 
13. 4. 1943, Waldheim

Josef Klouček se narodil 4. dubna 1909 v Rakovníku. Absolvoval rakovnickou reálku, po které na Karlově univerzitě vystudoval tělesnou výchovu a zeměpis. Od roku 1935 učil na rakovnické obchodní akademii...Číst více

Josef Kylies
19. 3. 1890, Studeněves
16. 6. 1946, Praha

Josef Kylies se narodil 19. března 1890 ve Studeněvsi u Slaného jako nejstarší z pěti dětí. Vystudoval reálné gymnázium, kde vynikal ve sportu, četl a hlavně hodně kreslil. Poté, jelikož mu to rodinné poměry nedovolovaly, místo Akademie výtvarných umění či Uměleckoprůmyslové školy zamířil do Prahy na jednoroční kurz obchodní akademie...Číst více

Karel Štipl
21.1.1889, Praha
22.8.1972, Praha

Karel Štipl se do rodiny kočího Františka Štipla a matky Františky, rozené Čeňkové, narodil jako nejstarší ze tří synů 21. ledna 1889 v Praze. Před první světovou válkou studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kterou ukončil absolutoriem ze sochařství a architektury...Číst více